logo

Услугите, от които имате нужда, хората, на които се доверявате.

Учредено през 1984 г. дружеството Computer Life има за своя основна цел да предлага на фирмите възможност за компютъризация на управлението, инвестирайки в нови технологии чрез интегрирани и операционни системи.
Предоставя интегрирани информационни решения с най-модерните предложения що се отнася до компютърното оборудване, софтуера, обучението и поддръжката – техническа и консултантска след продажбата.
Computer Life е една от най-големите компании производители на софтуер и компютърни системи в Северна Гърция, с повече от 1000 инсталации на приложения и с динамично присъствие в Атина.
Развитието й се дължи най-вече на политиката и стратегията, която следва – висококачествено обслужване и отношения на взаимно доверие, базиращи се на:
Висококвалифицирани и опитни човешки ресурси.
Иновативни технологични решения, отговарящи на вашите нужди.
Интегрирани и качествени услуги.
Иновативни идеи, съвременни технологии, ноу-хау, последователност и надеждност са само някои от многото качества на Computer Life. Дружеството има за цел да помогне на своите клиенти да се адаптират и да са адекватни на непрекъснато променящия се конкурентен пазар.
Дейности
Основните дейности на Computer Life са:
Проучване, проектиране и изпълнение на интегрирани информационни решения за малки, средни и големи бизнес организации.
Представителство на дизайнерски и CAD софтуер на известни световни фирми за да проектиране и създаване на готово облекло.
Златен партньор на Microsoft в продажбите и инсталирането на известния в цял свят бизнес софтуер ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision).
Решения за автоматизация на производството CAM за готовото облекло.
Интегрирани решения за логистика в сферата на готовото облекло.
Продажба и инсталиране на компютри, телефонни мрежи, програми, решения bar code и безжични терминали.
Човешки ресурси
Развитието и успехът на Computer Life до голяма степен е резултат от високата квалификация и опита на работещите в дружеството.
Към момента в офисите на Computer Life в Солун и Атина работят 45 човека.
Сертифицираната специализация, 20-годишния опит и нивото на знания на нашите служители в сферата на електронните технологии и системите за автоматизация на производството гарантират:
Високата производителност на вашата информационна система, което означава оптимизиране процесите във вашия бизнес..
Своевременно и ефикасно решение на всичките ви проблеми от квалифициран отдел за поддръжка.
Непрекъснато технологично развитие на вашата компютърна система чрез интегрирани проучвания и препоръки от страна на нашите експерти.
Удължаване живота на вашите информационни системи посредством иновационни намеси и профилактична поддръжка от страна на сертифицираните ни кадри, служители на отдел техническа поддръжка.
Решения и услуги.
От създаването си през 1984 г., Computer Life пое ангажимент за качественото обслужване на клиентите си.
Продължавайки със същата визия и цел, непрекъснато подобряваме ежедневните си усилия за вашето бързо и качествено обслужване.
Водени от вашите нужди, непрекъснато инвестираме в инфраструктура, технологии и човешки ресурси. Разполагаме с напреднали технологични познания и квалификация, със съвременни сградни и технологически съоръжения, които винаги са на ваше разположение.
Предлагаме интегрирани услуги за поддръжка, които обхващат изцяло доставяните от нас информационни системи и предлагаме гъвкави пакети на договори за поддръжка, в които предлаганите услуги се съчетават по интелигентен начин, за да се адаптират към вашите изисквания.
Имайки за цел “доволния клиент” се ангажираме с високо качество на нашите услуги във ваша полза.
Предлагани услуги:
Проучвания Pre Sales Support
Обучение