FASHION PLM

Fashion plm
 • Занимава се успешно с многобройни колекции всяка година, като организира – на ниво колекция, нови модели и интелигентно се възползва от цялата съществуваща информация от предишни колекции
 • Улеснява и засилва процеса на проектиране като рисува чрез уникални организационни средства, които уважават и не ограничават вдъхновението
 • Техническата информация и инструкциите за производство с цел създаване на модели са организирани на едно място и биват показвани в реално време на всеки, който взема участие в процеса навсякъде по света Средства за анализ и интелигентна оценка на наличните източници за създаване на модел, който е в постоянен контакт с действителните данни в бизнеса, така че да се сведе до минимум риска в днешната глобализирана среда
 • Разчетни разходи чрез реалистични симулации, лесен синтез на параметрите, както и постоянни сравнения
 • Динамичен и комуникативен процес на вземане на проби с много он-лайн средства (искания, вписване на измервания, одобрения и др.), все едно процесът от различни части на света
 • Мониторинг на потока от съотвенти произведения в реално време, средство за предоставяне на информация на живо и позволяващ вземане на бързи решения за предприемане на действия по подобрение
 • Приложение в мрежата – мобилен телефон, таблет с лесен .NET интерфейс
 • Модерна изграждане на мрежа и комуникации
 • Интелигентен достъп от всяко място
 • Визуално управление на предмети чрез Drag n’ Drop
 • графични средства за маркиране и коментиране във всички фази на обработка
 • Smart wizards и темплейти
 • Динамични библиотеки и връзки между обекти (продукти, компоненти, части, големина, размери и др.
 • Многоезичен интерфейс, който позволява запазване и използване на готови фрази и термини на различни езици
 • инструменти за бизнес проучване за статистика и анализи, отчети по поръчка
 • Връзки с други системи (CAD, ERP)
 • Единствената на пазара, която включва опит и директна комуникация с CAD и ERP.