Решението на пъзела на потреблението на материали….

Nest-IT е ново софтуерно приложение, разработено за покриване на потребностите от облекло и свързаните с тях пазари от гъвкаво, динамично и достъпно автоматизирано решение за потреблението на материали.
То съчетава автоматична маркировка с най-голяма ефективност с реални материални изчисления.

 • Ориентиран към потребителя дизайн и процедура за най-бързо маркиране
 • Интелигентно импортиране и актуализации на парчета и съответната информация
 • Разширени функции, за да се гарантира високо качество
 • Интуитивна опашка от задача борави с неограничен брой заявки, 24 ч. в денонощието
 • Уникално решение „клиент/сървър“ за икономична и ефективна работа в локални и широки мрежи
 • За всички видове тъкани и облекло, както и уникално решение за тръбни маркери
 • Автоматични изчисления в реално време с предварително зададени данни за материали
 • Отчети, които могат да бъдат персонализирани и модерна комуникация с бизнес софтуера на фирмата
 • Най-добрият алгоритъм на пазара
 • Свободноизбираемо .NET приложение
 • Релационна база данни
 • Лесни интелигентни съветници
 • Уникална многонишкова функция, предлагаща процес на автоматично маркиране във фонов режим
 • Визуално управление на обекти
 • Интелигентна опашка
 • Работа в мрежа по интернет за свързване на клиенти от различни места с един и същ централен сървър
 • Сигурност на ниво потребител/роля
 • Съвместимо с Microsoft Windows 7 64x
Спестете време и намалете разходите с Nest-IT
 • Без ръчни маркери. Времето за създаване на маркери се намалява драстично
 • Премахване на времето за изчисления
 • Значителна икономия на материал при резултати с високо качество
 • Точни оценка на разходите и заявяване на материал
 • По-малко объркваща процедура, по-малко грешки
 • Резултати с висока ефективност от неопитни хора като създателите на модели
 • Лесно се адаптира към вашите потребности
 • Конкурентно предимство на пазара
 • Достъпно решение