SMLXL ИНТЕГРИРАНОТО РЕШЕНИЕ POS (СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА В РЕАЛНО ВРЕМЕ) ЗА МАГАЗИНИТЕ ЗА ОБЛЕКЛО

Базирайки се на основата на ERP Плексис (Система за единно планиране на ресурсите на предприятието), Computer Life създаде софтуера SMLXL POS, който предлага интегрирано решение за организацията и дейността на един малък магазин за продажби на дребно до дейността на верига магазини

Защо SMLXL?

АВТОМАТИЗИРАЙТЕ ДЕЙНОСТТА СИ
НАПРАВЕТЕ ПЛАНИРАНЕТО ПО-ЕФЕКТИВНО
ОПРЕДЕЛЕТЕ РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

КОНТРОЛ НА ИНВЕНТАРА

SMLXL ви дава пълна картина на това, което се случва с вашата складова наличност. С просто натискане на един бутон можете да видите по всяко време – размер, това, което е в наличност за всеки един от вашите продукти във всеки от вашите магазини. От информация на SMLXL, сега можете да вземете умни решения за това какво ще купите, от кого и на каква цена.

НАПРАВЕТЕ ПЛАНИРАНЕТО ПО-ЕФЕКТИВНО

КОНТРОЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

SMLXL ви информира за това какво и на кого е продал вашия персонал. Също така можете да бъдете винаги готови за всеки клиент през периода на отстъпките, в зависимост от критериите му за качество.

КОНТРОЛИРАНЕ НА ВРЕМЕТО

SMLXL осигурява достатъчна информация, за да направите така, че парите ви да “работят” за вас. Можете да намалите разходите за стока, която се движат бавно и да инвестирате в “бързи” стоки. Така винаги сте сигурни, че имате на склад имате точно това, което искат клиентите ви.

ОПРЕДЕЛЕТЕ РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

КОНТРОЛИРАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

“Знанието е сила”. SMLXL ви информира навреме, така че в съчетание с професионалния си опит да взимате онези решения, които ще ви позволят да продължите да бъдете конкурентен. Когато вашите конкуренти все ще се опитват да отгатнат правилните действия, вие вече ще използвате информацията, която ви предоставяте SMLXL, за да направите бърз и успешен избор.

КАК SMLXL ОПТИМИЗИРА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

УМНО ПАЗАРУВАНЕ

SMLXL ви позволява да направите умни покупки въз основа на бързата информация за продуктите, представляващи пряк интерес или не.

УВЕЛИЧАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПРОДАЖБИТЕ

SMLXL увеличава капацитета на продажбите по метода на насочените продажби. След три месеца употреба всеки потребител ще е умножил броя на продадените стоки при всяка продажба. Конкурентоспособността се основава на “бройки на време – размер на продажбата” функция, в резултат на която успехите се възнаграждават с бонус, а неуспехите с коригиращи действия.

ТОЧНО ФАКТУРИРАНЕ БЕЗ ГРЕШКИ И ЗАБАВЯНЕ

SMLXL намалява ударите на мястото на продажба (Point Of Sale) показвайки описание или дори изображението на всеки продукт на дисплея. Това помага на клиента да завърши покупката бързо, а касиера да се избегне неправилно фактуриране.

СТРОГ ИНВЕНТАРЕН ОПИС ПРЕДОТВРАТЯВАЩ ЛИПСИ И ИЗКУШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КРАЖБА

SMLXL има способността да извършва бърза инвентаризация на база време-размер, рафт, преносими терминали, като по този начин предотвратява липсите и изкушението да бъде извършена кражба.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНОТО ПРИДВИЖВАНЕ МЕЖДУ МАГАЗИНИ И ЦЕНТРАЛНИ СКЛАДОВЕ

SMLXL разрешава бързо и лесно проблемите на вътрешното движение на стоки между магазините и централния склад, който е един от най-големите проблеми при multi-store.

КАК SMLXL ЗАЩИТАВА ПАРИТЕ ВИ

ПРЕЦИЗНО ФАКТУРИРАНЕ В ТОЧКИТЕ НА ПРОДАЖБА

SMLXL предоставя информацията за прецизно фактуриране в точките на продажба. Допълнителни отстъпки могат да се правят или на артикула, или на клиента при определени условия. Това от една страна намалява грешките при инкасирането, а от друга повишава гъвкавостта на фактурирането.

ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА БАЗАТА НА ИНТЕГРИРАНИ И ДИНАМИЧНИ РЕФЕРЕНЦИИ

SMLXL помага за складирането на стоки, точно където и колкото трябва чрез специално приложение. С навременна информация от отчетите можете да вземете бързи решения с цел намаляване на продуктите, които се движат бавно и увеличаване на запасите от тези, които се движат бързо във всеки магазин.

НАМАЛЯВАНЕ НА СТОКИТЕ, КОИТО СЕ ДВИЖАТ БАВНО

SMLXL осигурява отчетите, които ви позволяват да видите какво се е продало и какво не. Можете да го видите по отдели или по продавачи кои продукти се движат бавно, за да се намали закупуването им или изработването им.

РЕДУЦИРАНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДАННИТЕ НА ОТЧЕТИТЕ

SMLXL осигурява търговски отчети за периодите с най-много и най-малко продажби. Според тези доклади, можете да адаптирате своя персонал, за да покриете на нуждите си за пикови периоди и да намалите работното време в периодите с по-малко продажби.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕКЛАМА НА БАЗАТА НА ЦЕЛЕВИ МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИЯТА НА SMLXL POS

SMLXL предлага всички необходими данни, за да се насочите избирателно към онези клиенти, от които имате непосредствена полза.