Дайте израз на творчеството

За кого е предназначен TEX-DESIGN™?

Програмният продукт TEX-DESIGN™е създаден от немската фирма Koppermann Computersystemme GmbH. за нуждите на модните дизайнери. Той значително улеснява всички стадии на проектиране на облеклото. Вече 10 години TEX-DESIGN™се използва от най-известните фирми за облекло по цял свят и е инсталиран на хиляди работни места.

TEX-DESIGN™ е израз на Вашите творчески стремежи!

TEX-DESIGN™ е разделен на две нива и позволява на клиента да избере най-подходящото от тях за своите нужди, без да се затруднява с излишни функционалности.
Благодарение на огромните си възможности, TEX-DESIGN™ е отлично капиталовложение с нулев риск. Той може да бъде допълнен с приложения за специална употреба по избор. TEX-DESIGN™ има две основни нива:

 • Tex-Design Stylist

Това ниво обхваща основните нужди на клиентите. Опитът, натрупан от дългогодишната употреба на системата, доведе до създаването на Stylist. Това е нивото с най-добро съотношение на вложени средства и получени ползи.

 

 • Tex-Design Classic

Това ниво включва всички възможни функции и изпълнява дори най-сложните задачи.Tex-Design Classic е създаден специално за нуждите на фирми, разработващи цели колекции, съставени от голям брой модели.

TEX-DESIGN™ е продукт на базата на Microsoft Windows, който позволява едновременното използване на много полезни допълнителни програми. Паралелно с основната функция на TEX-DESIGN ™, Koppermann разработи допълнителни приложения за специална употреба. Основните от тях са:

Tex-Knit

Усъвършенствайте Вашите плетачни модели с Tex-Knit. Програмата изпълнява ред команди, които създават симулация и по този начин получавате реалистична представа за плетката, преди да сте започнали работа по нея. Много лесно можете да създадете техническият проект на плетката, да се уверите, че тя може да бъде произведена на избраната тъкачна машина и, разбира се, да я прехвърлите на дискета за плетене. Tex-Knit се съдържа в ниво Classic и при определени условия, може да се комбинира с ниво Stylist.

Tex-Dress

Триизмерна симулация на истински модели (снимки) или скици. Това е най-бързата по рода си програма. Тя Ви позволява в рамките на минути да създавате зашеметяващи изображения. Платовете, щампите, бродериите, дантелите “обличат” моделите и дават фотореалистична представа за крайния резултат. Tex-Dress се съдържа в нивата Stylist и Classic.

С какво е полезен за предприемача TEX-DESIGN?
 • Използвайте системата за електронен моден дизайн TEX-DESIGN и дайте нови перспективи на творческата част от Вашия бизнес.
 • Възползвайте се без забавяне от новите тенденции в модата.
 • Определете своевременно и без рискове моделите, които ще произвеждате.
 • Автоматизирайте процеса на проектиране и производство на мострите и дайте точна и надеждна информация на всички служители, участващи в него.
 • Запознайте се със съвременните методи за създаване на мостри и използвайте гъвкавостта на програмния продукт.
 • Доверете се на впечатляващия маркетингов инструмент и спечелете значително предимство пред конкурентите на пазара.
С какво е полезен за дизайнера TEX-DESIGN™?
 • Представете Вашето вдъхновение на екрана или на хартия, лесно, бързо и сигурно.
 • Възползвайте се от възможностите високотехнологичните разработки и ще имате успех при създаването дори на най-сложната колекция.
 • Сведете до минимум времето за създаване на Вашата колекция и мострите за клиентите.
 • Създавайте и въвеждайте лесно щампи и бродерии чрез пропорционално разполагане върху дрехата.